Yunus Emre şiirleri – En güzel ve kısa 16 şiiri

25.05.2023
106
Yunus Emre şiirleri – En güzel ve kısa 16 şiiri

Yunus Emre’nin en güzel ve kısa şiirleri

1238 senesinde Eskişehir’de doğmuş ozan, 90 yaşlarında 1328’de tekrar Eskişehir’de öldü. Şiirleri Divan isimli eserde toplandı. Yunus Emre şiir anlayışı olarak tekke şiiri akımını devam ettirmiş ve aruz ölçüsüyle hece ölçüsünü kullandı. Genel hatlarıyla şiirlerinde Tanrı (cc), yaşama luğu, doğum, ölüm, tanrısal hakkaniyet, aşk ve insan sevgisi benzer biçimde mevzuları işlemiştir. Yunus Emre dini şiirleri içinde “Bana Seni Gerek Seni” en sevilen eserlerinin başını çekmektedir. “Gel Gör Beni Aşk Neyledi” ve “İlim İlim Bilmektir” öteki mühim eserleri olarak kabul edilir. Bu yazımız içinde Yunus Emre’nin en kısa şiirleri de dahil olmak suretiyle en güzel 16 şiirini hazırladık.

Yunus Emre şiirleri;

1. Sevelim Sevilelim

Hak cihana doludur,
Kimseler Hakkı bilmez
O’nu sen senden iste,
O senden ayrı olmaz

Doğmuş geçer,
Tek tek şerbetin içer
Bu bir köprüdür geçer,
Cahiller onu bilmez

Gelin tanış olalım,
İşin kolayın tutalım
Sevelim sevilelim,
Dünya hiç kimseye kalmaz

Yunus sözün anlamış olur isen,
Engel’tepsi dinler isen
Sana iyi dirlik gerek,
Bunda kimseler kalmaz

Yunus Emre şiirleri

2. Bir Defa Gönül Yıktın İse

Bir kere gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki ulus dahi
Elin yüzün yumaz değil

Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kere hayır ettin ise
Binde bir ise azca değil

Yol odur ki doğru vara
Göz odur ki Hakk’ı gore
Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil

Erden sana nazar ola
İçin dışın pür nur ola
Beli kurtulmuştan ola
Şol fert kim gammaz değil

Yunus bu lafları çatar
Sanki balı yağa katar
Halka matahların satar
Yükü gevherdir tuz değil

Yunus Emre şiirleri

3. Bana Seni Gerek Seni

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni.

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni.

Aşkın aşıklar oldurur
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni.

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni.

Sufilere söyleşi gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni.

Şayet beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni.

Aden aden dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver anları
Bana seni gerek seni.

Yunus’dürür benim adım
Her geçen gün artar odum
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni.

Yunus Emre şiirleri

4. Gafil Olma Aç Gözünü

Gafil olma aç gözünü, haline bak öleni gör,
Kürelik etme dünyada, yazıkların dileni gör.

Bknz:   Şevket Çoruh kimdir? Filmleri ve TV dizileri

Nice yatıp da düşeni, yılan çıyan üşüşeni,
Kemikleri çürüyeni, mezarında yatanı gör.

Kimi ah edip kılar zarı, günahtır elinde varı,
Göçmüş yatar kara yeri, miskînleri güleni gör.

Sorma halin kimisine, varma Irahman’sızına,
Kimisine gövdesine ulaşıp yen yolanı gör.

Hanı Muhammed Mustafa, yargı etti Kâf’dan Kâf’a,
Dünya kime kıldı vefa, aldanıp da kalanı gör

Aldanma mala davara, kulluk eyle Hakk’a yara,
Sevgi ile bile vara, kalımlı yoldaş olanı gör.

Yunus bu lafları çatar, halka marifetin satar,
Kendisi ne kadar meblağ, dediği yalanı gör.

Yunus Emre şiirleri

5. Gönüller Oluşturmaya Geldim

Benim bunda kararım yok, bunda gitmeye geldim
Bezirganım mataım fazlaca, alana satmağa geldim.
Ben gelmedim dâvi için benim işim sevi için
Aşkın yeri gönüllerdir, gönüller meydana getirmeye geldim.

Arkadaş eşruğu deliliğim, aşıklar anımsar neliğim
Devşuruben ikiliğim, birliğe bitmeye geldim
Yunus Emre aşık olmuş, ma’şuka derdinden olmuş
Reel erin kapısında ömrüm masrafa geldim.

Yunus Emre şiirleri

6. Kalanlara Merhaba Olsun

Bu dünyadan masraf olduk
Kalanlara slm olsun
Bizim için hayır yakarma
Kılanlara slm olsun.

Selâ verile kastımıza
Masraf olduk dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara slm olsun.

Dünyaya gelenler masraf
Hergiz gelmez yola masraf
Bizim halimizden haber
Soranlara slm olsun.

Miskin Yunus söyler sözün
Yaş doldurmuş iki gözün
Bizi bilmeyen ne bilsin
Bilenlere slm olsun.

Yunus Emre şiirleri

7. İlim İlim Bilmektir

İlim ilim bilmekdir ilim kendin bilmekdir
Sen kendini bilmezsin ya nice okumakdır

Okumakdan ma’nâ ne fert Hak’kı bilmekdir
Çün okudun bilmezsin ha bir kuru emektir
Okudum bildim deme fazlaca tâat kıldım deme
Eri Hak bilmez isen abes yere yelmektir
Dört kitabın ma’nâsı bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin bu nice okumakdır
Yigirmi dokuz hece okusan ucdan uca
Sen elif dersin hoca ma’nâsı ne anlama gelir
Yunus Emre der Hoca gerekse bin var Hacca
Hepisinden iyice bir gönüle girmektir.

Yunus Emre şiirleri

8. Ben Yürürüm Yana Yana

Ben yürürüm yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne akîlem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi

Gâh eserim yeller benzer biçimde
Gâh tozarım yollar benzer biçimde
Gâh akarım seller benzer biçimde
Gel gör beni aşk neyledi

Akarsularım çağlarım
Dertli ciğerim dağlarım
Şeyhim anuban ağlarım
Gel gör beni aşk neyledi

Ya elim al kaldır beni
Ya vaslına erdir beni
Fazlaca ağlattın güldür beni
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yürürüm ilden ile
Şeyh anarım dilden dile
Gurbette halim kim bile
Gel gör beni aşk neyledi

Bknz:   Jennifer Lopez’den ilham verici saç stilleri!

Mecnun oluban yürürüm
O yâri düşte görürüm
Uyanıp melül olurum
Gel gör beni aşk neyledi

Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yâreyim
Arkadaş ilinden avareyim
Gel gör beni aşk neyledi

Yunus Emre şiirleri

9. Aşk

İşitin ey yârenler,
Değerli nesnedir aşk.
Değmelere bitinmez,
Hürmetli nesnedir aşk.

Hem cefadır hem safâ
Hamza’yı attı Kaf’a.
Aşk iledir Mustafa,
Devletli nesnedir aşk.

Dağa düşer kül eyler,
Gönüllere yol eyler,
Sultanları kul eyler,
Hikmetli nesnedir aşk.

Kime kim vurdu ok?
Gussa ile kaygu yok.
Feryad ile âhı fazlaca,
Firkatli nesnedir aşk.

Denizleri kaynatır,
Mevce gelir oynatır.
Kayaları söyletir,
Dirayetli nesnedir aşk.

Akılları şaşırır,
Deryalara düşürür.
Nice ciğer pişirir,
Key odlu nesnedir aşk.

Miskin Yunus n’eylesin?
Derdin kime söylesin?
Varsın dostu toylasın,
Leziz nesnedir aşk.

Yunus Emre şiirleri

10. Ah Ölüm

Yalancı dünyaya konup göçenler
Ne söylerler ne bir haber verirler
Üstünde türlü otlar bitenler
Ne söylerler ne bir haber verirler

Kiminin başlangıcında sona erer ağaçlar
Kiminin başlangıcında sararır otlar
Kimi masum kimi güzel yiğitler
Ne söylerler ne bir haber verirler

Toprağa gark olmuş nazik tenleri
Söylemeden kalmış tatlı dilleri
Gelin duadan unutman bu tarz şeyleri
Ne söylerler ne bir haber verirler

Yunus derki gör taktirin işleri
Dökülmüştür kirpikleri kaşları
Başları ucunda hece taşları
Ne söylerler ne bir haber verirler

11. Geldi Geçti Ömrüm Benim

Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş benzer biçimde
Hele bana şu şekilde gelir
Şol göz yumup açmış benzer biçimde

İş bu lafa Hak tanıktır
Bu can gövdeye konuktur
Bigün ola çıka gide
Kafesten kuş uçmuş benzer biçimde

Miskin Adem-oğlanını
Benzetmişler ekinciye
Kimi sona erer kimi yiter
Yere tohum saçmış benzer biçimde

Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere
Gök ekini biçmiş benzer biçimde

Bir hastaya vardın ise
Bir içim su verdin ise
Yarın anda karşı gele
Hak şarabın içmiş benzer biçimde

Bir miskini gördün ise
Bir çok eski verdin ise
Yarın anda sana gele
Hulle donun biçmiş benzer biçimde

Yunus Emre bu dünyada
İki fert kalır derler
Meğer Hızır, İlyas ola
Ãb-i yaşam içmiş benzer biçimde

Yunus Emre şiirleri

12. Kahrında Hoş Lütfunda Hoş

Cana cefa kıl ya vefa
Kahrın da hoş, lütfun da hoş,
Ya derd gönder ya çare,
Kahrında hoş, lütfun da hoş.

Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü ya da kefen,
Ya taze gül, ya da diken..
Kahrında hoş lütfun da hoş.

Gelse celalinden cefa
Ya da cemalinden vefa,
İkisi de cana safa:
Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Bknz:   Gül suyunun faydaları

Ger bağ-u ger bostan ola.
Ger bendü ger zindan ola,
Ger vasl-ü ger hicran ola,
Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Ey padişah-ı Lemyezel!
Zat-ı ebed, hayy-ı ezel!
Ey lütfu bolca, kahrı güzel!
Kahrında hoş, lütfun da hoş.

Ağlatırsın zari zari,
Verirsen aden-ü huri,
Layık görür isen nari,
Kahrında hoş, lütfun da hoş.

Gerek ağlat, gerek güldür,
Gerek yaşat gerek öldür,
Aşık Yunus sana kuldur,
Kahrında hoş, lütfun da hoş.

13. Ismi Güzel Kendi Güzel Muhammed

Canım kurban olsun senin yoluna,
Ismi güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefaat eyle bu kemter kuluna,
Ismi güzel, kendi güzel Muhammed

Mü’min olanların çoktur cefası,
Ahirette olur zevk-u sefası,
On sekiz bin âlemin Mustafa’sı,
Ismi güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyran eyleyen,
Kürsünün üzerinde cevlân eyleyen.
Miraçta ümmetin Hak’tan dileyen,
Ismi güzel, kendi güzel Muhammed

Ol çâriyâr anın gökler yâridir,
Anı seven günahlardan beridir,
On sekiz bin âlemin serveridir,
Ismi güzel, kendi güzel Muhammed

Aşık Yunus neyler iki cihanı sensiz,
Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız
Sana uymayanlar masraf imansız,
Ismi güzel, kendi güzel Muhammed.

Yunus Emre şiirleri

14. Yusuf’u Kaybettim

Yusuf’u kaybettim Kenan ilinde
Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz
Bu aklı fikr ile Leyla bulunmaz
Bu ne yâredir ki umar bulunmaz

Aşkın pazarında canlar satılır
Satarım canımı alan bulunmaz
Yunus öldü deyu selan verirler
Ölen gövde imiş, aşıklar ölmez

15. Birgün

Vaktinize hazır olun,
Ecel varır gelir Birgün
Emanettir kuşa canın
Sahib vardır alır birgün

Nice bin kerre kaçarsın
Yedi deryalar geçersin
Pervaz vuruban kaçarsın
Ecel seni bulur birgün

İş bu meclise gelmeyen
Anıp tembih almayan
Eliften bayı bilmeyen
Okur fert olur birgün

Tutmaz olur tutan eller
Çürür şu söyleyen diller
Sevip kazandığın mallar
Varislere kalır birgün

Yunus sözün bunu söyler
Aşkın Deryasını boylar
Şu ulu köşkler saraylar
Viran olur kalır Birgün!

16. Behey Kardaş

Be hey kardaş hakk’ı bulam mı dersin,
Hakk’a fayda amel işlemeyince
Tarikat sırrına erem mi dersin,
Kamil mürşid sana söylemeyince.

Özenirsen gardaş, tevhide ihtimam.
Tevhiddir nefsinin kal’asın bozan
Asla kendi haline kaynar mı kazan
Etraf yanın ateş eylemeyince.

Değme fert gönül evin düzemez
Hakk’ın taktirini kimse bozamaz.
Tarikat ummandır dalıp yüzemez,
Aşkın deryasını boylamayınca.

Aşkım galip geldi yüreğim harlar
Aşık olan ar-ı namusu neyler
Behey yunus sana söyleme derler
Ya ben öleyim mi söylemeyince.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Kadın Günü | Sorun Ne? | Kremler | Bilimsel | Erzurum Haber | Lakaplar | Biyografi